Kind-jongeren coaching

In de maatschappij van tegenwoordig wordt veel verwacht van een kind of jongere waardoor het uit balans kan raken. Dit zorgt ervoor dat het leven soms behoorlijk lastig kan zijn en het kind of jongere hierdoor emotioneel en gefrustreerd reageert op de kleinste dingen. Hun energiepeil daalt, en ze kunnen zich niet meer concentreren, of er treden symptomen of klachten op. Hun gedrag verandert, en ze kunnen niet meer zijn of doen wat ze graag zouden willen. Als ouder, of leerkracht wil je het kind graag helpen, maar vaak dient er verder gekeken te worden dan een standaard oplossing.

In mijn praktijk ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar de oorzaak, waardoor er op zielsniveau heling kan plaatsvinden. Hierdoor zal de energie weer kunnen stromen, en zal het kind weer in zijn oorspronkelijke balans komen, waardoor het zich prettig voelt en goed kan functioneren.

Ook gezinsopstellingen zijn mogelijk. Hier wordt op een snelle en effectieve manier zichtbaar gemaakt waar je als gezin tegenaan loopt, of waarom iemand binnen het gezin zich op een bepaalde manier gedraagt. De opstelling wordt in mijn praktijk gedaan met matjes of poppetjes en blokjes.

Yana kinder remedies

Ook werk ik met Yana kinder remedies. Deze kunnen eventueel ter extra ondersteuning worden ingezet bij behandelingen en Coaching. Het is een bloesem waarop kinderen snel en effectief reageren. Ze hebben een helende werking en zijn eenvoudig in gebruik. Ze zijn inzetbaar voor verschillende thema’s en problemen die bij kinderen spelen en vaak terug te zien zijn, zoals pesten of gepest worden, faalangst, concentratieproblemen, scheiding, (hoog)gevoeligheid, van school veranderen en andere. Er zijn 12 verschillende combinaties, die gebruikt kunnen worden door ouders, verzorgers, leerkrachten en personen die met kinderen werken.