Reiki

Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken van het niet in balans zijn op fysiek niveau. Door een Reiki behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen.

Reiki energie ondersteunt het zelfgenezingsmechanisme van het lichaam.
Reiki kan worden toegepast bij bijvoorbeeld hoofdpijn, spanning, verkoudheid en depressiviteit. Tevens is het mogelijk terug te gaan naar een eventueel trauma dat in het verleden is opgelopen en waar je nu nog de lasten van draagt. Door middel van het geven van Reiki kan dit trauma worden behandeld, zodat de klachten die hieruit voortvloeien worden verlicht of zelfs worden opgelost.
Zeker is dat Reiki nooit negatief of schadelijk is.
Het kan wel voorkomen dat de klachten eerst verergeren voordat ze gaan afnemen. Het lichaam pakt de oorzaak van de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.

Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarbij ik een aantal vragen zal stellen om een beeld te krijgen van de klachten en uitleg zal geven over de behandeling.

Door middel van handoplegging zal ik universele energie laten stromen, zodat de energiekanalen in je lichaam weer geopend worden. Na de behandeling bespreken we hoe het ging en wisselen we de ervaringen en gewaarwordingen uit.

De eerste behandeling duurt inclusief het intake gesprek ongeveer 90 minuten.
Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 70 minuten.
Een korte stoelbehandeling duurt inclusief intake gesprek zo’n 45 minuten.

Tijdens de behandeling zal de energie in het lichaam gaan stromen en voert het lichaam afvalstoffen af, waardoor je een warmte, koude of lichte tinteling kan voelen. Energiekanalen worden geopend en blokkades kunnen hierdoor worden opgeheven.
Meestal voel je je tijdens de behandeling prettig en behaaglijk en voel je alle spanning van je af glijden. Ook is het mogelijk dat het verdriet waar je mee leeft, eindelijk losgelaten mag worden.  Je kunt je na afloop heel licht, blij, energiek of juist moe voelen. Kortom, op allerlei manieren kan er te merken zijn dat de energie in je lichaam aan het werk is
Verder kan op plaatsen in het lichaam waar de energie wel in maar niet uit kan, zoals bij ingesloten ontstekingen, lichte pijn optreden tijdens de behandeling.
Van de ontvanger wordt dan gevraagd aan te geven waar zijn grenzen liggen.

Op de dag zelf en de dagen erna kan het zijn dat oude klachten en kwalen  weer even de kop op steken en verergeren. Dat is geen enkele reden om je ongerust te maken, het betekent slechts dat het lichaam bezig is afvalstoffen af te voeren.
Hoeveel of wat je voelt is van persoon tot persoon verschillend. Soms zijn de effecten van een behandeling pas op een later moment merkbaar. Ook kunnen ze van dien aard zijn dat je er aanvankelijk geen erg in hebt. Wat je voelt, hoeft trouwens niet altijd een lichamelijke gewaarwording te zijn. Het kan ook zijn, doordat je vanuit een groter perspectief dat je duidelijker ziet of voelt wat voor stappen je moet zetten in je leven.

 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Stress en gespannen gevoel, boosheid, depressief gevoel
 • Nek/schouder en rug klachten (Gespannen spieren)
 • Hoofdpijn, Migraine
 • Oorpijn
 • Buikpijn, misselijkheid, maagkrampen
 • Klachten bij heupen, benen, voeten
 • Concentratieproblemen
 • Burn out
 • Menstruatieklachten
 • Bij traumaverwerking uit het verleden
Eerste behandeling 90 minuten (incl. intake) € 40,00
Vervolgbehandeling 70 minuten € 35,00
     
Stoelbehandeling 45 minuten (incl. intake) € 20,00
Vervolgbehandeling 30 minuten € 15,00